• 2011

  ירוק- אג’נדה או צבע? , מאת ברברה אהרונסון, אדריכלות נוף גיליון מס’ 38, מרץ 2011

 • 2009

  פארק עמק הארזים, פארק מטרופוליני: טבע, נופש וחקלאות בכניסה לירושלים, מאת איתי אהרונסון, אדריכלות נוף גיליון מס’ 32, מרץ 2009

 • 2008

  העבר כקליינט, שיחה על אבן עם אדריכל הנוף שלמה אהרונסון,מאת טלי מרק, אדריכלות נוף גיליון מס’ 28, פברואר 2008

 • 2007

  טופוגרפולוגיה נייח ודינאמי באדריכלות הנוף של שלמה אהרונסון, מאת עמי רן, אדריכלות ישראלית גיליון מס’ 71, נובמבר 2007

 • 2007

  כיכר העיר” של הסטודנטים, “כיכר קרייטמן” באוניברסיטת באר שבע מול “כיכר לב הקמפוס” בטכניון בחיפה, מאת שלמה אהרונסון, אדריכלות נוף גיליון מס’ 26, יולי 2007

 • 2006

  אדר’ שלמה אהרונסון: “הכח לשמור על העולם”, מאת עמוס דה וינטר, גנים ירוקים, גיליון מס’ 84, אוגוסט 2006

 • 2003

  ללכת לאורך הים, טיילת גן לאומי קיסריה מול טיילת החוף הדרומי באילת, מאת שלמה אהרונסון, אדריכלות נוף גיליון מס’ 11, ספטמבר 2003

 • 2002

  שכבות, מאת שלמה אהרונסון, אדריכלות נוף גיליון מס’ 8, דצמבר 2002

 • 2002

  נגטיב של קירות מערה, שיחזור המערות הצדוניות בגן לאומי בית גוברין תל מרשה, מאת ענת שדה, אדריכלות נוף גיליון מס’ 7, ספטמבר 2002

 • 1996

  מראה מקום- ארבע גישות באדריכלות נוף בישראל, ליפא יהלום – דן צור, שלמה אהרונסון, גדעון שריג, יעל מוריה – דוד סקלי, ספר התערוכה, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע”ש גניה שרייבר, אוצר הגלריה: פרופ’ מרדכי עומר  

 • 1991

  הנדסה ונוף במדבר, מאת שלמה אהרונסון, אדריכלות ישראלית גיליון מס’ 10, יולי 1991